Pienten kuntien elinvoimaa -hanke

Nelinvoimaa.fi

Pienten kuntien elinvoimaa-hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmasta.
Hankkeen avulla haetaan pienissä kunnissa leveämpiä harteita työllisyyden hoitoon ja palveluiden saatavuuteen maakuntarajat ylittäen, luonnollista työssäkäyntialuetta tukien.
Hanke toteutetaan kolmen maakunnan alueella sijaitsevien neljän reunakunnan (Hartola, Joutsa, Pertunmaa, Sysmä) yhteistyönä. Oppilaitosyhteistyöllä ja linkittämällä työllisyydenhoito tiiviimmin osaksi elinkeinojen kehittämistä parannetaan reunakuntien elinvoimaisuutta, työllistymistä ja työvoiman saatavuutta.
Juuri nyt kannattaa olla kuulolla ja uteliaasti yhteydessä, jos Sinua kiinnostaa

  • kouluttautumaan paikallisesti lähihoitajaksi ja työllistymään alueelle
  • yrittäjyys tai kevytyrittäjyys on käynyt mielessä, mutta tiekartta puuttuu   
  • mietit yritystoiminnastasi luopumista ja toivoisit jatkajaa yrityksellesi
  • tarvitset tekijöitä rinnallesi ja yritykseesi tai olet uusista työmahdollisuuksista kiinnostunut 

Jos olet meihin päin yhteydessä, lupaamme välittää sinulle tietoa alueen tarjoamista työn-, elämisen- ja yrittämisen mahdollisuuksista.
Yhteistyö kanssanne kiinnostaa meitä!
Toivotamme myös kesäasukkaat ja muut ulkopaikkakuntalaiset mukaan yhteistyöhön kertomaan alueen tarjoamista voiman lähteistä!

Olethan yhteydessä!
Anne Lahikainen-Aho 044-743 2254, anne.lahikainen-aho@hartola.fi
Kaisa Karlsson 044-7432303, kaisa.karlsson@hartola.fi
Facebook: https://www.facebook.com/pientenkuntienelinvoimaa/

Kaisa Karlsson
Kaisa Karlsson