MITÄ HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TARKOITTAA?

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa.

Kunnassa tulee olla taho, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tällainen taho on Joutsassa  hyvinvointityöryhmä. Työryhmä työstää muun muassa hyvinvointikertomusta päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi.

Kunnan tulee muun muassa:

  • arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin
  • seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
  • seurata ja arvioida kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida niistä vuosittain valtuustolle
  • valmistella laaja hyvinvointikertomus valtuustokausittain
  • asettaa terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet, määritellä niitä tukevat toimenpiteet ja osoittaa ne kuntakohtaisilla arviointimittareilla
  • nimetä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä toteutetaan kunnassa yhteistyössä

  • kunnan eri toimialojen kesken
  • kunnassa toimivien julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • kuntien välisenä toimintana
  • alueellisesti muiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien organisaatioiden kanssa.

taustakuva.jpg