Nuorisovaltuusto

Joutsan nuorisovaltuusto on 13 – 19 -vuotiaiden joutsalaisten nuorten vaikuttamiskanava, joka pyrkii parantamaan nuorten osallisuutta sekä kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.
Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ryhmä. Nuorisovaltuusto voi päättää muun muassa erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja se voi tehdä aloitteita sekä antaa palautetta kunnalle.

Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustossa, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa ja perusturva lautakunnassa. Lisäksi nuvalla on edustajat kulttuurityöryhmässä.
Nuorisovaltuusto ottaa kantaa ajankohtaisiin ja tärkeiksi katsomiinsa asioihin kannanotoin ja tekemällä aloitteita.

Nuorisovaltuustolla on oman budjetin lisäksi käytettävissä 1.000 € hankerahaa joutsalaisten nuorten omille hankkeille. Nuoret ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen tai tapahtuman itse tai yhteistyössä nuvan kanssa. Nuorisovaltuusto päättää kokouksessaan avustuksien saajat ja avustusmäärät katsomilleen hankkeille. Yli puolet hakijatahon jäsenistä on oltava 13-20 -vuotiaita.


Nuorisovaltuusto 2021 – 2022

Ella Keihäsniemi, puheenjohtaja

Miro Toivonen, varapuheenjohtaja

Nina Rantanen, sihteeri

Pyry Keihäsniemi, varasihteeri

Nella Lintunen, jäsen

Dalia Elwan, jäsen

Mariamu Sissoho, jäsen

Veikko Dalgren, jäsen

Lauri Mutkala, jäsen

Peetu Natri, jäsen

Nuvan ohjaaja
Kari Kosunen p. 0400530046