Opiskeluhuolto ja erityisopetus

Opiskeluhuolto

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Lisätietoa yhtenäiskoulun sivuilta: https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu/opiskelu/oppilashuolto

Erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä. Samalla ehkäistään oppimisen eri osa-alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Perusopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Oppilaan tukitoimiin liittyvä lomake löytyy Asioi verkossa -sivulta.
Lisätietoa yhtenäiskoulun sivuilta: https://peda.net/joutsa/yhtenaiskoulu/opiskelu/oppilashuolto/erityisopetus