Konetyö Haikula Oy

Yrityksen esittely

Konetyö Haikula Oy on pääasiassa Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen alueella monipuolisia koneurakointipalveluja tarjoava yritys.

Yrityksemme palveluihin kuuluu mm. katujen ja pihojen koneellinen hoito kaikkina vuodenaikoina, tienvarsien niitto ja raivaus, teiden lanaus, likakaivojen tyhjennys, haketus, polttopuiden myynti sekä muut kone-ja traktorityöt.

Yrityksen osoite
Niemistenkyläntie 70, 19650 Joutsa

Yrityksen sähköpostiosoite
konetyo@haikula.fi

Yrityksen puh.
+358400541919

Yrityksen www sivujen osoite
https://www.haikula.fi/

facebook/twitter/instagram osoite:
https://www.instagram.com/konetyohaikulaoy/ https://www.facebook.com/KonetyoHaikula/

Kunnanjohtajan blogi
Joutsan kunnan liikuntapaikat
Asioi verkossa